Sisustusalan yrityksen asiakkuudenhallinta

Kun sisustus- tai muotoilualan yritys on perustettu ja toiminta alkaa laajentua, on viimeistään aika alkaa miettiä yrityksen asiakkuudenhallintaa, sillä parhaimmillaan ammattimaisesti hoidettu asiakkuudenhallinta on sisustusalan yritykselle mieletön kilpailuvaltti. Löydät tästä artikkelista hyviä vinkkejä, joiden avulla sisustusalan yritys saa otettua asiakkuudenhallinnan näppärästi haltuun! Kerromme myös lyhyesti mitä asiakkuudenhallinta on ja miksi se on yrityksille niin tärkeää.

Asiakkuudenhallinta eli CRM

Mitä asiakkuudenhallinta eli CRM tarkoittaa? Jos termi ei ole sinulle ennestään tuttu, ei hätää, sillä käymme seuraavaksi lyhyesti läpi mitä asiakkuudenhallinnalla, joka tunnetaan myös lyhenteellä CRM tarkoitetaan. Lyhenteen lisäksi asiakkuudenhallintaan viitataan usein puhumalla myös esimerkiksi CRM-järjestelmästä tai CRM-työkalusta. CRM-lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Customer Relationship Management. CRM tarkoittaakin siis sellaisia järjestelmiä ja työkaluja, joiden avulla pyritään auttamaan yrityksiä entistä vahvempien asiakassuhteiden luomisessa. Samalla näiden järjestelmien ja työkalujen avulla pyritään myös takaamaan, että yrityksen asiakkaat ovat entistä tyytyväisempiä yritykseltä saamiinsa tuotteisiin ja palveluihin.

Jotta edellä mainittu tavoite saavutettaisiin, joutuu yritys tekemään aktiivisesti työtä asiakassuhteidensa parissa ja jos yritys on kovin iso, ei tämä enää tahdo onnistua optimaalisella tasolla ilman asianmukaisia tietojärjestelmiä, jotka pitävät asiakkaiden ja yrityksen muiden sidosryhmien tiedot näppärästi yhdessä paikassa. CRM-järjestelmää voidaankin kuvata IT-tueksi, jonka avulla asiakastietoja on mahdollista hallita lähes täydellisesti. Tämän lisäksi järjestelmä auttaa tekemään toimivia asiakastutkimuksia sekä luomaan tehokkaita markkinointi- ja myyntistrategioita. Samalla yrityksen on mahdollista luoda analyysien tekemiseen ja asiakastukeen liittyviä toimivia ratkaisuja, jotka sujuvoittavat yrityksen arkea.

Kohtele yrityksesi asiakkaita kuin kuninkaita

Yritysmaailmassa ei turhaan puhuta siitä, että asiakkaita pitäisi kohdella kuin kuninkaita. Kilpailun ollessa kovaa asiakkaiden positiiviset kokemukset ovat entistäkin suurempi myyntivaltti ja oikein valittu CRM-järjestelmä voikin auttaa yritystä palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin sekä huomioimaan heidät entistä tehokkaammin yksilöinä. Samalla yrityksessä säästyy aikaa, vaivaa ja rahaa ja sen työntekijät voivat keskittyä entistä tehokkaammin niille osaamisensa ydinalueille, jotka ovat jälleen omiaan lisäämään asiakastyytyväisyyttä.

Kun asiakas on tyytyväinen yritykseltä saamiinsa tuotteisiin ja palveluihin, jää hän tavallista todennäköisemmin yrityksen asiakkaaksi pitkäksi aikaa. Hän myös puhuu yrityksestä todennäköisesti hyvää tuttavilleen ja läheisilleen ja saattaa jopa suositella yritystä esimerkiksi omilla some-kanavillaan. Näin yritys saa ilmaista mainosta, mikä saa aikaan positiivisen kierteen. Sen sijaan negatiiviset kokemukset yrityksen tuotteiden tai palveluiden suhteen saavat helposti aikaan negatiivisen kierteen, jota voi olla vaikea katkaista. Yritysmaailmassa nimittäin tiedetään myös, että usein negatiiviset kokemukset leviävät vieläkin nopeammin kuin positiiviset kokemukset – monen mielestä ne leviävät suorastaan pelottavan kulovalkean tavoin! Sisustusalan yrityksellä ei kerta kaikkiaan ole tähän varaa, mikä on yksi hyvä syy panostaa ammattimaiseen CRM-järjestelmään!

zerif-lite