Kehitä luovaa ajattelua!

Luova ajattelu on tärkeää jokaisessa yrityksessä ja näiden vinkkien avulla se saadaan vieläkin paremmalle tasolle!

  • 1. Asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden tasapainottaminen on hyvin tärkeää, sillä liian usein unohdutaan yrityksen tämänhetkisten tarpeiden täyttämiseen ja arkeen. Tulee kuitenkin varata aikaa myös tulevaisuuden ajattelemiselle ja näin kilpailussa pärjätään paremmin!
  • 2. Omia ideoita pitää testata ja arvostella, joten kun mieleen tulee uusi ajatus, pitää myös miettiä miten sitä mitataan. Tulokset näyttävät sen, onko ajatus oikeasti järkevä ja voidaanko siitä muokata vielä parempaa, vai tulisiko se hyvältä heti alkuun.
  • 3. Julkista tuote vähitellen! Uuden idean tuominen esille on aina riski ja sen kanssa pitää toimia varovasti. Prototyypin julkaiseminen on hyvä tapa saada palautetta asiakkailta, testata sitä uudestaan ja tehdä tarvittavia muutoksia. Näin myös kulut pysyvät kurissa ja luovuus pääsee silti valloilleen.
  • 4. Yrityksen tulisi pitää yllä yksinkertaista runkoa, sillä mitä vähemmän hierarkiaa on, sitä enemmän tieto kulkee eri tiimien välillä. Yksinkertainen toimintamalli mahdollistaa myös työntekijöiden kehittymisen ja ideoiden luomisen, jolloin luovuus kukkii ja tuotteet saadaan nopeammin esille.
  • 5. Tuotteliaisuus ja luovuus pitää olla tasapainossa, jotta kaikki toimii halutulla tavalla. Tämän takia johdon on pystyttävä motivoimaan ja tarkkailemaan, ettei tuotteliaisuus karsi luovuutta, tai luovuus tuotteliaisuutta!
zerif-lite