Tiimistä enemmän irti!

Luovuuden ylläpitäminen yrityksessä voi olla vaikeaa, kun niin moni muu asia vie huomion ja energian. Tähän tulee kuitenkin keskittyä, sillä kun projektit alkavat tuntua loputtomilta maratoneilta, ei innovaatiosta tule todennäköisesti kovinkaan toimivaa. Nämä vinkit auttavat tuomaan lisää energiaa ja kannustamaan kaikkia työntekijöitä luovaan otteeseen!

Muistuta isoista asioista

Ihmisille on tärkeää tietää, että oma työ merkitsee. Tämä on mahdollista ainoastaan siten, että omalla työnjäljellä on merkitystä isossa kuvassa ja myös yksilöille. Kun työntekijöitä muistutetaan siitä, mikä on tärkeää ja miksi oma työpanos on arvostettua, nousee motivaatio korkeammalle.

Kannusta luovuuteen

Yrityksen johtajan tehtävänä on luoda rikas sekä terveellinen ympäristö luovuudelle ja havaita mahdolliset seikat, jotka haittaavat toimintaa. Hallinta ei ole se tärkein asia, vaan tulee keskittyä valmentamiseen ja auttamiseen, sillä loputon byrokratia saa aikaan ainoastaan masentumisen. Tiimille tulee antaa mahdollisuudet onnistua ja vaikka johdolla ei olisikaan ratkaisuja kaikkeen, voidaan antaa tiimille ne välineet, joilla luovat ratkaisut löydetään. Kun ryhmä tietää tavoitteet ja jokaisella on luova vapaus toteuttaa niitä, päästään päämäärään. Luovalle ajattelulle kannattaa myös varata omaa aikaa, jotta oppiminen ja luovuus pääsevät kukoistamaan kunnolla ja samalla yrityksen palvelut kehittyvät.

Muuta projektit kutsumukseksi

Kun tiimi omistautuu tietylle asialle, voidaan sitä pitää lähes uskonnollisena kutsumuksena. Näin jokainen asia ajaa yhteistä hyvää ja jokaisella toimella on merkitystä, sekä arvoa. Kun työntekijät ovat innoissaan tulevaisuudesta ja haluavat puskea töitä päästäkseen lähemmäksi sitä, onnistutaan varmasti. Tähän voidaan tarttua esimerkiksi kysymällä työntekijöiltä, mitä nykyinen projekti tarkoittaa itselle. Kannattaa myös keskustella erilaisista tavoista, joilla oikea suunta löydetään ja jokainen ryhmän jäsen saadaan keskittymään lopputulokseen. Intohimon löytyessä, yritys tulee hyötymään tästä vahvasti.

Luo omistautumista

Myös ryhmän jäsenten kesken asioiden pitää toimia ja tässä johdon tulee pystyä kuuntelemaan. Työntekijöillä pitää olla turvallinen olo, jotta tarvittavat riskit voidaan ottaa ja samalla tulee saada tasapainoon tavoitteiden täyttäminen tietyssä ajassa, tavalla, mikä antaa luovuudelle tilaa. Tässä yhteisen linjan löytyminen auttaa jokaista yrityksen työntekijää.

Varaa aikaa rentoutumiselle

Mikäli ei varata aikaa lainkaan rentoutumiselle, aletaan masentua. Työpaikalla rentoutuminen voi tapahtua vaikka yhteisen lounaan parissa, jolloin alkaa syntymään myös ystävyyssuhteita. Erilaisten aktiviteettien tekeminen, vaikka ennen kokouksia, on hyvä tapa saada tiimistä parempi kokonaisuus.

Kerro avoimesti ja suoraan

Yrityksen sisällä tulisi kannustaa sellaiseen ilmapiiriin, jossa ideat ja mahdollisuudet voivat tulla avoimesti esille. Mikäli jokainen uusi ajatus tyrmätään, johtaa se luovuuden loppumiseen. Työntekijöille pitää antaa mahdollisuus kasvaa ja oppia, joten hyvä ryhmähenki, sekä avoin ilmapiiri, on ykkösasia.

Juhlista onnistumisia joka hetkellä

Kun lähdetään miettimään parhaita tapoja kehittää työntekijöiden luovuutta, on tietenkin muistettava kiitokset. Jotta työ tuntuu merkittävältä ja oma panos arvostetulta, on johdon pystyttävä ylistämään sekä pieniä, että suuria askeleita. Työntekijöille tulee tehdä selväksi, että kehittyminen on positiivinen asia, se huomataan ja siitä annetaan aina tunnustusta. Näin työpaikan panostus nousee huomattavasti enemmän, kuin pelkästään kaavamaisen, tunteettoman, linjatyön tuloksena. Vaikka tämä ei tunnu ehkä tärkeimmältä asialta johdon näkökulmasta, on sillä suuri merkitys yrityksen kehitykselle.

zerif-lite