Kuinka johtaa taiteellisella otteella?

Yrityksen johtamista voidaan verrata esimerkiksi kapellimestarina toimimiseen. Mikäli kyseessä on sinfonia, tulee kaiken toimia tarkassa järjestyksessä, eikä luovuudelle, tai virheille, ole varaa. Jos taas asiaan keskitytään enemmän jazzin tyylillä, voidaan luoda ilmapiiri, jossa yllätykset ja improvisointi sallitaan. Vaikka jokaisessa yrityksessä tulee olla tietty runko, voidaan taiteellisemmasta ja rennommasta ilmapiiristä hyötyä suuresti. Tämä auttaa työntekijöitä kommunikoimaan paremmin ja mahdollistaa luovien henkilöiden kukoistamisen, jolloin innovatiiviset ratkaisut pääsevät nopeammin esille.

Miten taiteellinen näkökulma tuo luovuutta esille?

Jokaisen johtajan tulee pysyä ajan hermoilla siitä, mitä omalla alalla tapahtuu ja miten yhteiskunta kehittyy. Taiteen maailmaan tutustuminen on hyvä keino vauhdittaa tätä, sillä esimerkiksi taiteen trendien ja teknologian yhdistelmien seuraaminen antaa osviittaa siihen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tämä puolestaan auttaa yritystä pysymään ajan hermoilla, kun johto vie työntekijöitä oikeaan suuntaan. Samalla taiteet voivat antaa yllättäviä ideoita, joita voidaan hyödyntää missä vain ammatissa. Ajatus voi olla pelkästään leikki harjoituksena, jolla saadaan luovuus kulkemaan. Kun mietitään kuinka jokin taiteen ideoista muutetaan uudeksi, yhdistelemällä vaikka eri elementtejä, saadaan ainutlaatuisia lopputuloksia aikaan. Kannattaa myös miettiä omia unelmia, intohimoja ja ideoita, joita erityisesti taiteet ovat muokanneet. Nämä auttavat luomaan pohjaa paremmalle johtamiselle ja näkökulmalle, joka saa päätökset muuttumaan toimeksi.

zerif-lite