Kuinka kuunnella työntekijöitä?

Kun tarkoitus on keksiä uusi ratkaisu, tuote, tai palvelu, pitää työntekijöiden ryhmähenki olla kohdillaan ja luovuuden huipussaan. Tätä voidaan vauhdittaa esimerkiksi kysymysten avulla, sillä harvoin työntekijät pääsevät kertomaan mielipiteitään tarpeeksi laajalla tavalla. Johdon isoin ongelma on kuitenkin juuri tämä, sillä vaikka oikeat vastaukset löytyisivät tiettyihin kysymyksiin, unohdetaan kysyä muita tärkeitä asioita. Se puolestaan johtaa tilanteeseen, jossa saadaan oikeita vastauksia, mutta vääriin kysymyksiin! Oikeiden kysymysten löytäminen, ja tietenkin vastausten saaminen, tarkoittaa mitä erikoisempien kysymyksien kysymistä, jolloin ratkaisut ongelmiin löytyvät paremmin. Työntekijöiden ajatuksia voidaan kuulla vaikka seuraavalla tavalla:

  • 1. Yrityksen johtajan on hyvä valita tietty haaste, tai ongelma, mikä on itselle tärkeä. Sen tulisi olla selvä ajatus ja mahdollistaa uudenlaisia tapoja ajatella. Tässä vaiheessa ei vielä tarvitse miettiä kysymyksiä, sillä tarkoitus on valita aihe.
  • 2. Ongelman ratkaisemisella annetaan tietty aika, esimerkiksi 5-15 minuuttia, jonka aikana tulee kysyä mahdollisimman monia kysymyksiä. Johdon ei tule antaa vastauksia, tai keskustella kysymyksistä, vaan keskittyä kuuntelemaan.
  • 3. Kysymyksiä tulisi pyrkiä kysymään noin 50 kappaletta, jolloin saadaan kunnolla aikaan aivotyöskentelyä, pienessä ajassa. Kun lista kysymyksistä on itselle valmis, kannattaa ne muokata kyllä/ei muotoon, jolloin vastausten antaminen ei yksinään vie liikaa aikaa.
  • 4. Kun kysymykset on kysytty ja vastaukset saatu, tulee myös miettiä, miten tästä edetään eteenpäin ja miten uutta tietoa voidaan käyttää hyödyksi.

Vaihtoehtoisesti myös ryhmää voidaan pyytää keksimään kysymyksiä, jolloin saadaan taas erilaista näkökulmaa. Harjoituksen tavoitteena onkin saada aivot toimimaan, muuttaa perinteistä tapaa ajatella, huomata mahdolliset olettamukset ja antaa uutta pohjaa ratkaisuille, joita muuten ei tulisi mieleen. Tämä auttaa myös keksimään tarkkoja ideoita, joita voidaan oikeasti toteuttaa.

zerif-lite