Löydä innovaatio luovuudella

Täydennä luovuuden varastoja

Jotta luovuus pääsee valloilleen, tulee siihen panostaa sisäisiä voimavaroja ja jos tähän ei panosteta, voi luovuus tyrehtyä. Itsestä on pidettävä huolta ja luovien voimavarojen täydentäminen tulee ottaa osaksi arkea, jotta homma toimii. Tämän voi saavuttaa erilaisilla keinoilla ja eri asiat toimivat eri ihmisille. Osan luova puoli pääsee valloilleen kirjoittamalla, toisille taulujen katseleminen tuo uusia ideoita ja jotkut saavat inspiraatiota vaikka urheiluharrastuksen aloittamisesta! On siis hyvä kiinnostua jostain ja alkaa tutkimaan uusia asioita, jotka opettavat ja saavat luovemmaksi.

Opi rentoutumisen ja huvittelun avulla

Kiireellisen arjen aikana voi olla haastava miettiä mitään kovinkaan hauskaa tekemistä, mutta jos halutaan pitää luovuutta yllä, tulee tähän varata aikaan. Rentoutuminen ja huvittelu voi saada mielikuvituksen laukkaamaan, tunteet positiiviseksi ja unelmat syntymään. Järjen käyttäminen on tietenkin tärkeää, mutta kun se yhdistetään luovuuteen, on mahdollisuudet rajattomat.

Anna eväät mielikuvitukselle

Tieteellisesti sanottuna mielikuvituksen tarkoituksena on antaa eväät keksimiselle. Mikäli mielikuvitusta ei ole, ei keksitä uusia ideoita ja sillä on myös tärkeä rooli järkeilyssä. Testaaminen ja laskeminen ei yksinään riitä, sillä ilman kuvittelemista ei voida haaveilla mahdollisista lopputuloksista, jotka motivoivat selvittämään ratkaisuja.

Onko ajatukset jumissa?

Vaatii suhteellisen paljon taitoa pystyä huomaamaan ympäröimän maailman lukemattomat mahdollisuudet ja hyödyntää ne. Mikäli oma järjenjuoksu ja mielikuvituksen hyödyntäminen on tukossa, kannattaa miettiä asioita erilaisilta kanteilta, esimerkiksi perus elementtien avulla. Mistä asia on tehty, miten se on muotoiltu, miltä se tuntuu ja miten se toimii. Näin saadaan samalla useita näkökantoja aiheeseen, erilaisilta kanteilta. Lopputuloksena voi olla tuotoksia, jotka ovat sekä yksinkertaisia, että monimutkaisia.

Kehitä itseäsi

Motivaatiota ja innostusta kannattaa hakea erilaisista paikoista, sillä mitä erikoisemmat asiat voivat saada aivot raksuttamaan. Tulee myös miettiä, mitkä asiat enteilevät tulevaisuudesta,tai muutoksesta ja hyödyntää niitä, sekä yrityksessä että omassa elämässä.

zerif-lite