Kuinka kannustaa innovaatioita ihmisissä?

Valitettavasti vielä löytyy runsaasti työpaikkoja, joissa luovuudelle ei anneta tilaa ja joissa innovaatiot eivät pääse kunnolla kehittymään. Tämä voi johtua joko työntekijöiden asenteesta, tai yrityksen johdon puutteista, mikä onkin iso heikkous toiminnalle. On olemassa henkilöitä, joita on vaikea saada mukaan luovaan ja taiteellisempaan toimintaan. Henkilöt jotka ajattelevat ainoastaan järjen ja logiikan avulla, eivät ole välttämättä kovin luovia heti alkuun. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että loogisuuteen perustuvat ihmiset voidaan saada muuttamaan mieltään, mikäli tämä pystytään perustelemaan tarpeeksi kattavasti ja järkevästi. Kun järkevälle henkilölle esitetään sellainen idea, missä on täydellinen logiikka ja asiakkaat arvostavat sitä, lähtee tämä kehittämiseen mukaan. Ongelma on kuitenkin suurempi, mikäli yrityksessä on myrkyllinen ilmapiiri, eivätkä johtajat halua kuunnella työntekijöitä, varsinkaan luovalla puolella.

Miten tuoda asia esille?

Kun lähdetään ehdottamaan luovempaa lähestymistapaa johonkin tilanteeseen, tulee miettiä tarkkaan, mikä ajatus on ja miten se hyödyntää yritystä. Tarkoitus voi olla esimerkiksi tuotteen tai palvelun kehittäminen, tai vaikka paremman johdon kouluttaminen. Luovuutta ei kuitenkaan voida mainostaa vain mainostamisen ilosta, sillä järkeville ihmisille tämä ei tule menemään läpi.

Kerää tarpeeksi taustatietoa

Jotta asia voidaan tuoda esille tehokkaasti, tulee ensin miettiä, mitkä ovat vastapuolen tavoitteet ja kuinka oma aloite tulee kehittämään näitä positiivisesti. Ennen kuin ideaa lähdetään esittämään, tulee kuunnella muiden mielipiteitä varsinkin luovuuden suhteen ja saada uusia näkökulmia. Erityisesti huomio tulee keskittää pelkoihin, huoliin ja muihin ongelmiin, jotka aiheuttavat ennakkoluuloja. Joillain ihmisillä on jo valmiiksi negatiivinen tunne sanasta luovuus, joten tämä voidaan esittää myös muilla keinoilla, kuten suunnittelun näkökulmasta, tai isomman kuvan mukaan. Esimerkit onnistumisista ovat vahva tapa tuoda oman mielipiteen hyvät puolet esille, varsinkin jos niitä löytyy kilpailijoiden parista, sillä jokainen yritys haluaa kohota muita paremmaksi, mutta samalla nähdään, että asia on toiminut muualla. Toisaalta voidaan myös esittää esimerkkejä yrityksistä, jotka eivät ole panostaneet luovuuteen ja miten nämä asiat ovat johtaneet yritykset tuloksen laskuun, tai jopa konkurssiin. Tärkeää on luova vedenpitävä esitelmä siitä, miksi luova ajattelu tulee huomioida ja miten paljon se tulee kehittämään yritystä parempaan suuntaan.

Kun lähdetään muuttamaan käytäntöjä

Siinä vaiheessa, kun halutaan saada kaikki henkilöt osallistumaan luovaan tekemiseen, tulee arvioida, mitä haasteita vastaan heitetään ja mitkä ovat kasvun paikkoja. Erilaisiin ongelmiin voidaan tarjota useita ratkaisuja ja etuja, jotka jokainen poistavat ongelman. Työntekijän, tai pomon, on vaikeampi sanoa ei sellaiseen ideaan, jossa on jo useita ratkaisuita eri ongelmille. Uuden linjauksen esittelyssä tulee myös pysyä järkevänä, eikä antaa tunteille valtaa, sillä se ei tule toimimaan.

zerif-lite