Miksi aivoriihi ei tuota tulosta?

Aivoriihi on monelle henkilölle tuttu asia, sillä niitä käytetään aina ala-asteelta yritysten johtoon asti. Tarkoituksena on saada esille uusia mielipiteitä ja pohtia ongelmia, sekä ratkaisuja, jotka ovat ajankohtaisia. Niistä voi olla paljon hyötyä, mutta valitettavasti niiden ylle on alkanut muodostumaan negatiivinen ilmapiiri. Aivoriihistä on tullut melkein tabu, sillä niitä käytetään liikaa. Kun samat ihmiset palaavat keskustelemaan samoista ongelmista, samoilla tavoilla, saadaan aina aikaan tuloksia, jotka on helposti ennustettavissa. Tämä puolestaan luo tylsyyttä, mikä ei auta tekemään uusia löydöksiä. Aivoriihi ei myöskään toimi jos:

  • Sitä ei ole valmisteltu kunnolla. Ihmisten kasaaminen ja aivoriihen pitäminen vaatii myös valmisteluja, eikä kylmiltään se tuota tulosta.
  • Keskittyminen puuttuu. Tämä korostuu varsinkin, kun aihetta ei ole tarkkaan määritelty.
  • Ideat arvostellaan heti, kun ne kerrotaan.
  • Muutama henkilö dominoi keskustelua, eikä muille anneta puheenvuoroa.
  • Järjestelmällisyys ja rakenne puuttuu mikäli luovuudelle ei aseta rakennetta, tulee siitä muodoton tulos.
  • Pelätään huonoja ideoita, tyhmältä näyttämistä, tai vääriä mielipiteitä.</l
  • Aivoriihen pitäjät ovat kouluttamattomia, taidottomia henkilöitä.

Onnistuneen aivoriihen säännöt

Aivoriihen tarkoituksena on luoda yhteenkuuluvuuden tunne ryhmään, tuoda uusia ideoita esille ja nostattaa kaikkien ryhmän jäsenten luovuutta. Tämän takia onkin tärkeää keskittyä määrään, sillä mitä enemmän ideoita keksitään, sitä suurempi mahdollisuus on luoda toimivia ratkaisuja ja tuotteita. Samalla tulee välttää kritiikin antamista, sillä se voi estää joitain ihmisiä tuomasta ajatuksiaan esille. Jokainen idea kannattaa viedä suunnitteluvaiheeseen asti, jolloin sen heikkoudet ja positiiviset puolet nähdään puolueettomasti. Tämän takia jopa villeimpiä ideoita tulee vaalia, sillä vaikka niistä ei ehkä olisi yritykselle hyötyä, saavat ne ihmiset nauramaan ja viihtymään, mikä poikii taaskin enemmän ideoita. Jotkut ideat voivat olla myös yksinään heikkoja, mutta mikäli niitä yhdistellään ja parannellaan, voidaan luoda jotain ainutlaatuista. Aivoriihi on ehkä vain pieni osa innovaation keksimistä, mutta sillä on tärkeä osa siinä ja se epäonnistuu varmasti, jos runkoa ei ole, tai jos keskittyminen on heikkoa. Kun ryhmälle annetaan selvä rakenne ja aihe, johon keskitytään, saa luova ajattelu aikaan mitä mielenkiintoisempaa tulosta.

zerif-lite