Kuinka suunnitteleva ajatteleminen tuo arvoa innovaatolla

Menestyvät yritykset etsivät aina uusia tapoja kilpailla markkinoilla ja yksi suosituimmista uusista metodeista onnistua, on käyttää suunnittelevaa ajattelua. Tällä hetkellä kaikki suurimmat yritykset käyttävät tätä metodia, sillä se tuo toivotun positiivisen tuloksen tuotteeseen, jolloin asiakkaat haluavat sitä enemmän. Hyvin suunniteltu tuote, tai palvelu, näkyy lopputuloksena, jotka ratkaisee monimutkaisia ongelmia ja tarjoaa uusia tapoja asiakkaan arkeen. Innovaation lähteenä ei enää ole insinöörien ajatukset, vaan suunnitteluun keskittyvä toimintamalli, jossa tuotteet ovat asiakkaalle mieluisampia ja markkinointi keskittyy kuluttajien tottumuksiin.

Mitä suunnitteleva ajattelu on?

Suunnittelu yhdistää logiikan, tunteen, järjen ja mielikuvituksen, keksiäkseen erilaisia ratkaisuita eri skenaarioihin ja luodakseen haluttuja lopputuloksia, mistä asiakas hyötyy. Suunnitteleva ajatteleminen ei keskity ongelmaan, vaan ratkaisuun, jolloin painopiste on enemmän toimimisessa. Tähän kuuluu sekä analyysejä, että puhtaan mielikuvituksen käyttöä, minkä ansiosta se tekeekin tulevaisuudesta paremman paikan, rakentamalla uusia ideoita.

Suunnitteleva ajattelu vaatii kasvua, oppimista ja kokeilua

Jotta suunnittelu voi onnistua, tulee hyväksyä virheet ja oppia niistä. Tämä on ainut tapa, jolla voidaan kehittää luovuutta ja innovaatiota, jolloin myös päämäärän saavuttaminen toimii paremmin. Yrityksen johdon tuleekin luoda sellainen kulttuuri, jossa riskien ottaminen palkitaan ja yksittäisten lahjakkuuksien sijasta panostetaan tiimi työhön. Kokeilemista tulee kannustaa ja tästä tulee tehdä hauskaa. Kun työntekijöillä on mahdollisuus epäonnistua turvallisesti, voidaan tulevaisuudessa saada toinen toistaan parempia keksintöjä, joista ei aikaisemmin voitu edes unelmoida.

Suunnittelevasta ajattelusta innovaatioon

Kun lähdetään ryhmässä löytämään ratkaisua ongelmaan, toimitaan tiettyjen runkojen mukaan:

  • 1. Innovaation alku:

Ryhmälle valitaan aihe, josta lähdetään etsimään tietoa. Suunnitteleva ajattelu alkaa aina lopputuloksesta, eli halutusta tulevaisuudesta ja siitä, miten tämä tehdään todeksi. Aiheen tulee tietenkin olla motivoiva ja innostava, jotta se saa työntekijät toimimaan.

  • 2. Asiakkaiden tarkkaileminen:

Asiakkaat eivät aina toimi samalla tavalla, kuin mitä he sanovat. Tämä tulee ottaa huomioon kaikessa suunnittelussa ja sen takia on tärkeää tarkkailla asiakkaita tuotteen, prosessin, tai palvelun parissa.

  • 3. Empaattisuus pitää olla mukana

Jotta uusi keksintö olisi merkittävä, tulee tietää asiakkaiden tarpeet hyvin tarkasti, eikä tässä kohderyhmä pidä tarkastella vain käyttäjinä, vaan oikeina henkilöinä. Ihmisten kokemuksiin keskittyminen tuo vahvaa tietoa ongelman ytimestä ja siitä, miltä sen ratkaiseminen näyttää eri ihmisille.

  • 4. Karkeat kehykset idealle

Vaikka idea olisikin muodostunut jo suhteellisen tarkaksi, tulee aina olla valmis joustamaan, varsinkin jos asiakkaiden toiveet eroavat omista ratkaisuista. Oikeaan ongelmaan keskittyminen on keskeistä, jotta siihen saadaan ratkaisu. Erilaisten toimintatapojen, suhteiden ja teemojen tarkastaminen on tärkeää, kokonaisuuden ymmärtämiseksi!

zerif-lite